Gimnazija Brežice - Šolski center Krško-Sevnica — Rokomet dijaki

26. 10. 2016

Komentatorji: Evgen in Ivo ter Kristjan in