Konference

Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe - SI4CARE

08. 09. 2021

Z dogodkom želimo spodbuditi lokalne skupnosti k aktivnemu, strateškemu pristopu k socialnemu razvoju in vlaganju vanj. Na dogodku bomo s primeri dobrih praks predstavili glavna področja starajoče se družbe, ki potrebujejo pozornost vseh relevantnih deležnikov. Obetamo si zediniti okoli primarnega cilja dviga kakovosti življenja v naših skupnostih, usmeriti pogled v prihodnost, poiskati morebitna partnerstva za iskanje sinergij na področju dolgotrajne oskrbe z željo po aktiviranju preostalih lokalnih deležnikov. Povezovanje omenjenih deležnikov predstavlja primer dobre prakse oziroma zgled za druga lokalna okolja v Sloveniji, da se aktivno lotijo priprave strategije za dolgotrajno oskrbo v njihovi regiji. Prav zato so vabljeni k dialogu predstavniki lokalnih skupnosti, civilna družba, predstavniki ministrstev in predstavniki EU ter organizacije, ki izvajajo storitve za starejše, partnerji projekta SI4CARE ter ostali zainteresirani.