Zaključna konferenca projekta ATENA

29. 06. 2022

Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih, je vodilni partner za celotno vzhodno Slovenijo v projektu ATENA, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022. Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.